Pripreme za maturu

Iako se znanje potrebno za dobru ocjenu na državnoj maturi stječe tijekom sve četiri godine srednje škole, učenici koji bez pripreme iziđu na ispit često ne uspijevaju pokazati sve što znaju, ne snađu se u hrpi zadataka te ne uspiju upisati željeni fakultet. Zbog toga u drugom polugodištu maturantima nudimo pripreme za državnu maturu.

Pripreme drže stručni predavači i službeni ocjenjivači državne mature, koji će s polaznicima proći ispite s prethodnih rokova i objasniti im na što moraju obratiti pozornost kod rješavanja pojedinih zadataka. Također će obraditi i gradivo iz ispitnog kataloga i pomoći učenicima da savladaju ono što su u školi možda propustili.

Prijave za pripreme za državnu maturu primamo do 15. siječnja. Nudimo pripreme za više predmeta, a cijene ovise o predmetu, vrsti rada (u grupi ili individualno) i broju sati. Posjetite nas ili ispunite prijavnicu i dozvolite da vam organiziramo nastavu po vašoj mjeri.