O našoj metodi: Zašto drama?

Znate li da je drama sastavni dio školskog kurikuluma u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama? A da je Europsko povjerenstvo u okviru Programa cjeloživotnog učenja i usavršavanja izdašno financiralo projekt pod naslovom Glottodrama, čiji je cilj bio promicati učenje stranih jezika kroz dramu i kazališne tehnike? Pa, zašto baš drama, i kako to dramske metode mogu pomoći u učenju engleskog jezika?

Prije svega, baveći se dramom gradimo karakter i stječemo korisne međuljudske vještine. Gluma gradi samopoštovanje, pomaže nam da slobodnije izražavamo misli i osjećaje, potiče kreativnost i maštu. Uvježbavajući drame i igrokaze vježbamo memoriju, ali i improvizaciju. Stavljajući se u različite uloge, razvijamo empatiju i učimo se slušati druge. Naime, veći dio glume je slušanje drugog glumca i odgovaranje na ono što je izrečeno. Za uspješnu izvedbu također moramo raditi u timu, surađivati i pregovarati s drugim članovima ansambla. Drama je, usto, jedna od najboljih disciplina za razvijanje učinkovitih prezentacijskih vještina. Uči nas kako savladati tremu, biti samouvjereni u nastupu, kako jasno i razgovjetno govoriti, kako tempirati govor, primjereno koristiti govor tijela i mimiku lica, biti uvjerljivi i manipulirati emocijama publike.

Drama je osobito korisna kad se radi o međupredmetnim temama jer prirodno premošćuje predmetna područja. Na primjer, glumeći arheologa u Egiptu, djete može povezati povijest, geografiju, mitologiju, pa čak i matematiku piramida i znanost o njihovoj izgradnji. Izrađujući scenografiju, kostime ili lutke za predstave, razvija se likovna kultura. Glazbena umjetnost je također sastavni dio kazališta, a pjesma i svirka obogaćuju svaku dramsku izvedbu. Oni nadareni za tehničke znanosti pronaći će se u osmišljavanju specijalnih efekata ili upravljanju svjetlom i ozvučenjem, a oni s darom za pisanje uživat će u stvaranju novih dramskih tekstova ili adaptaciji svojih omiljenih priča za dramsku izvedbu.

Upravo zbog svih ovih prednosti, mnogi metodičari danas preporučuju upotrebu drame i dramskih tehnika u općem obrazovanju, a pogotovo u nastavi stranih jezika. Tako će na Big Kahuna dramskim radionicama na engleskom jeziku polaznici učiti na moderan i zabavan način. Počevši od „zagrijavanja“ za scenski pokret, gdje će sve upute biti na engleskom, preko kratkih aktivnosti kao što su „izgovori istu rečenicu na više načina“, uvježbavanja nekih situacija iz stvarnog života, npr. „u restoranu“, pa do pripremanja dužih igrokaza za izvedbu pred publikom, polaznici će usavršiti izgovor, uvježbati čitanje, usvojiti korisne fraze, obogatiti vokabular i, što je najvažnije, dobro se zabaviti.